top of page
IMG_0662.jpg
IMG_0658.jpg
IMG_0668.jpg
IMG_0672.jpg

Can Cura

Projecte de gran rehabilitació d'una vivenda entre mitgeres ubicada al centre històric de Llucmajor.

La intervenció s'emplaça al centre del poble de Llucmajor, denominat Es Quadrat.

Les preexistències més significatives que s'han mantingut i potenciat mitjançant el projecte, són les voltes dels cellers.
Arquitectura popular domèstica desenvolupada a Llucmajor entre finals del segle .....
La volumetria senzilla del cos principal amb coberta inclinada a dues aigües, contrasta amb la complexitat de l'edificació quan passam el 

Aigovés 

L'edifici es

Les cases mallorquines típiques se solen considerar dividides en dos aiguavessos, corresponents als dos costers de la teulada; en l0interior, l'aiguavés de davant està separat del de darrere per un arc. L'aiguavés de davant és la part de casa des del portal d'entrada fins a l'arc, que son èsser una distància de 21 pams; des de l'arc fins a la paret posterior de la casa, és l'aiguavés de darrera. També hi ha cases de tres aigovessos, que són aquelles en les quals lespai situat entre l'arc i la paret posterior va esser doble que el situal entre la 

Estat previ a la intervenció

IMG_0662.jpg
IMG_0672.jpg
IMG_0658.jpg
IMG_0668.jpg
IMG_0655.jpg

Planimetria

Emplaçament: S'Aranjassa.  Mallorca ··· Promotor: Privat ··· Arquitectes: Francesc Garau + Carme Garau ··· Arquitecte tècnic: - - -

Estructura: Francesc Garau ··· Constructor: - - - 

 

Projecte: 2019 ··· Procés constructiu: Pendent de llicència ··· Àrea: 250m2 ··· Fotografia: Carme Garau

bottom of page