top of page

CASA PFC

emplaçament

MARRATXI

procés constructiu

EN CURS

superfície

300 M2

programa

RESIDENCIAL

tipologia

OBRA NOVA

constructora
-

arquitecte tècnic
-

fotografia
-

estructura
GARAUS ARQUITECTES

col·laboradors
-

Projecte de gran rehabilitació d'una vivenda entre mitgeres ubicada al centre històric de Llucmajor.

La intervenció s'emplaça al centre del poble de Llucmajor, denominat Es Quadrat.

Les preexistències més significatives que s'han mantingut i potenciat mitjançant el projecte, són les voltes dels cellers.
Arquitectura popular domèstica desenvolupada a Llucmajor entre finals del segle .....
La volumetria senzilla del cos principal amb coberta inclinada a dues aigües, contrasta amb la complexitat de l'edificació quan passam el 

Aigovés 

L'edifici es

ESTAT PREVI A LA INTERVENCIÓ

bottom of page