top of page

Avís legal

De conformitat amb el que es disposa en els articles 10 i 11 de la Llei 34/ 2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es posa a la disposició dels usuaris la informació legal relativa a l'entitat propietària del lloc web WWW.GARAUS.ES

I / OBJECTE
Aquest lloc web proporciona informació sobre els serveis i activitats de:

garaus  arquitectes

Denominació social: GARAU'S ARQUITECTURA S.L.P. CIF: 

Domicilio: Carrer UNIÓ 4, 07620 Llucmajor, Illes Balears

Correu electrònic: garaus@garaus.es

Telèfon: 971661867

II– PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts d'aquesta web, incloent, entre altres, imatges, logotips, gràfics, animacions, textos o aplicacions informàtiques, qualsevol que sigui el seu format, llenguatge de programació i forma de representació, així com el nom de domini www.garaus.es són propietat del Titular, o bé ha adquirit els corresponents drets dels seus propietaris, o té el consentiment d'aquests per a la seva publicació, estant protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual i, en el seu cas, industrial, així com per la normativa reguladora dels noms de domini.

Es permet l'ús d'enllaços a aquesta web i la utilització o reproducció, total o parcial, sense ànim de lucre, dels seus continguts sempre que es faci constar la font i s'inclogui un enllaç a aquesta web, i en els casos permesos en els articles 31 a 34 de la Llei de Propietat Intel·lectual (Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril). Queda prohibit l'ús de marcs (frames) o quals vulgui uns altres mecanismes destinats a ocultar l'origen o font dels continguts, qualsevol ús, transformació o explotació dels mateixos amb finalitats comercials, promocionals o contràries a la llei, moral o ordre públic, que pogués lesionar els interessos o perjudicar la imatge del Titular o de tercers legítims, que constitueixin competència deslleial o, en general, en contra del que es disposa en aquestes Condicions d'Ús.

III– PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

En navegar per aquestes pàgines, de manera automàtica Vostè facilita al servidor de la web informació relativa a la seva adreça IP (identificador únic per a la transmissió de paquets entre ordinadors connectats a Internet), data i hora d'accés, l'enllaç que li ha reexpedit a aquestes, el seu sistema operatiu i el navegador utilitzat. Sense perjudici que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (d'ara endavant, APD) considera la IP com a dada de caràcter personal, el Titular no pot obtenir per si només, ni té intenció de fer-ho tret que se li causi algun perjudici, cap informació sobre el titular de la connexió a Internet a la qual correspon. Aquestes dades seran guardades i utilitzades únicament per al control i realització d'estadístiques d'accés i visites a la web, i en cap cas seran comunicats o cedits a tercers.
Aquest lloc web no utilitza cookies ni qualsevol altre dispositiu anàleg que permeti l'obtenció de dades personals sense el seu consentiment.

En cas que Vostè estableixi algun tipus de comunicació amb el Titular, ja sigui per telèfon, fax, correu ordinari o electrònic, les seves dades seran guardades i incloses en un fitxer propietat del Titular, amb la finalitat de respondre a la seva consulta, suggeriment o queixa, informar o prestar el servei sol·licitat. Fora dels casos legalment establerts, les seves dades no seran comunicats ni cedits a tercers sense el seu consentiment exprés. Aquest fitxer es troba convenientment inscrit en el Registre General de la APD i sobre ell s'apliquen les mesures tècniques, legals i organitzatives establertes en la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal per a evitar qualsevol accés, alteració, pèrdua o tractament no autoritzats.
Té Vostè dret a accedir a aquest fitxer per a consultar les seves dades, rectificar-los o cancel·lar-los, així com a oposar-se a tot tractament respecte d'aquests, amb les excepcions i límits establerts en la legislació aplicable. En cas que desitgi exercir aquests drets, dirigeixi al Titular una sol·licitud signada, acompanyant fotocòpia de la seva D.N.I. o document equivalent. En el lloc web de la APD té a la seva disposició models de formularis i més informació sobre aquest tema.

IV– LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Els continguts d'aquest lloc web s'ofereixen amb una finalitat informativa i divulgativa pel que el Titular s'eximeix de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, que pogués derivar-se de l'ús o aplicació de la informació d'aquesta web anés dels seus propòsits.

Els enllaços (enllaços) o continguts de tercers que apareixen en aquesta web es faciliten amb la finalitat d'ampliar la informació o indicar un altre punt de vista. La seva inclusió no implica l'acceptació d'aquests continguts, ni l'associació del Titular amb els responsables d'aquestes pàgines web, per la qual cosa rebutja tota responsabilitat en relació amb aquests, així com pels danys que poguessin causar-se per qualsevol motiu en el seu sistema informàtic (equip i aplicacions), documents o fitxers. El Titular només podrà ser responsable per aquests continguts conforme al que s'estableix en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en cas que, havent tingut coneixement efectiu de la seva il·licitud o que lesiona els béns o interessos d'un tercer, no suprimeixi o inutilitzi l'enllaç a aquests.

El Titular no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat d'aquest lloc web ni dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, control o manteniment del servei, per fallades degudes al servidor que allotja els continguts o d'altres intermediaris o proveïdors, per atacs contra el sistema informàtic, ni per qualssevol altres motius que es derivin de causes que escapin al seu control, per la qual cosa s'eximeix de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, per aquests.
El Titular no es fa responsable de les fallades, errors o danys, directes o indirectes, que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest, que siguin causats o es derivin de la capacitat o qualitat del seu sistema informàtic o de la presència d'un virus o qualsevol altra aplicació informàtica nociva en l'ordinador que sigui utilitzat per a la connexió als continguts de la web, de la qualitat de la seva connexió o accés a Internet, per un mal funcionament del seu navegador, o per l'ús d'aplicacions informàtiques les versions de les quals no estiguin actualitzades o no s'obtingui la corresponent llicència d'usuari.

V– MODIFICACIONS I ACTUALITZACIONS

El Titular es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la web, de la configuració, disponibilitat i presentació d'aquesta, així com de les presents Condicions d'Ús.

VI– LLEI APLICABLE I FÒRUM

Les qüestions relacionades amb l'ús d'aquesta web o els seus continguts es regiran i seran interpretades conforme a les presents Condicions d'Ús i la legislació espanyola, sotmetent-se les parts, excepte en els casos en què no estigui legalment permès, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya) per a la resolució dels conflictes concernents a l'ús d'aquesta web, amb renúncia de manera expressa a qualsevol altre fòrum que pogués correspondre'ls.
Informació facilitada en compliment amb el que es disposa en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Aquest text està adaptat pel Titular a partir d'un avís legal genèric per un advocat especialista en tecnologies de la informació.

bottom of page